TK ĐB tháng XSMB - Bảng ĐB tháng xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 22-03-2023
Chọn năm
Chọn tháng

Thống kê bảng đặc biệt tháng 3 xổ số Miền Bắc

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2022 24876 09390 42113 42399 84917 78356 74079 62593 08663 72929 61349 31953 66650 48563 01067 18513 04440 90202 39218 04348 76044 43218 38074 71400 88460 15972 80965 20182 59903 89914 12239
2023

Thống kê chạm XSMB tháng 3

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 15 lần 17 lần 27 lần
1 6 lần 0 lần 17 lần
2 1 lần 3 lần 17 lần
3 1 lần 7 lần 17 lần
4 4 lần 3 lần 16 lần
5 3 lần 1 lần 15 lần
6 5 lần 2 lần 15 lần
7 4 lần 2 lần 13 lần
8 1 lần 3 lần 17 lần
9 3 lần 5 lần 19 lần

Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc biên độ 15 lần quay

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
12 ngày 21-03-2023, 20-03-2023, 19-03-2023, 18-03-2023, 17-03-2023, 16-03-2023, 15-03-2023, 14-03-2023, 13-03-2023, 12-03-2023, 11-03-2023, 10-03-2023, 28-02-2023, 27-02-2023, 26-02-2023
65 - 00 3 ngày 28-02-2023, 27-02-2023, 26-02-2023
19 - 71 2 ngày 27-02-2023, 26-02-2023
00 - 71 2 ngày 27-02-2023, 26-02-2023
65 - 15 2 ngày 28-02-2023, 27-02-2023
00 - 19 2 ngày 27-02-2023, 26-02-2023
93 - 19 2 ngày 27-02-2023, 26-02-2023
65 - 58 2 ngày 28-02-2023, 27-02-2023
65 - 04 2 ngày 28-02-2023, 26-02-2023
65 - 24 2 ngày 28-02-2023, 27-02-2023

Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc biên độ 15 lần quay

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
12 ngày 21-03-2023, 20-03-2023, 19-03-2023, 18-03-2023, 17-03-2023, 16-03-2023, 15-03-2023, 14-03-2023, 13-03-2023, 12-03-2023, 11-03-2023, 10-03-2023, 28-02-2023, 27-02-2023, 26-02-2023
04 - 00 - 65 2 ngày 28-02-2023, 26-02-2023
65 - 00 - 90 2 ngày 28-02-2023, 26-02-2023
04 - 90 - 00 2 ngày 28-02-2023, 26-02-2023
00 - 24 - 15 2 ngày 28-02-2023, 27-02-2023
71 - 97 - 19 2 ngày 27-02-2023, 26-02-2023
00 - 24 - 58 2 ngày 28-02-2023, 27-02-2023
00 - 24 - 65 2 ngày 28-02-2023, 27-02-2023
71 - 97 - 93 2 ngày 27-02-2023, 26-02-2023
04 - 00 - 60 2 ngày 28-02-2023, 26-02-2023
poppingbaLLoongame shaLesmcnuttpLanroom sixstarvacationhomes saLeairconditioner durhamsaddLecLub isLandpaintparty totaLexposurestudios hadidinstruments moneyaccesscompany yourbeautyassistant rbfurnitureindia caLmundertension rockisLandchurch managingmiscarriage tooLs-suppLy-shop naomisekiya hypnotherapybrackneLL coLosconsuLting bayshoretunacLub horse-dog-traiL transexuaLdatinggroup